SWITCH EN / CZ

Amfiteátr

Experimentální film Vítka Pancíře, který jsme produkovali v roce 2004.
Film natočený během stavby přírodního amfiteátru v parku v Řevnicích je v podstatě stříhaný
v kameře-krátké detailní záběry z prací v parku a okolní přírody se jako jednotlivé kameny stavby složí do jednoho celku přírodního amfiteátru.