SWITCH EN / CZ

Mare Mare

Experimentální film Vítka Pancíře, který jsme produkovali v roce 2004.
Film lze vnímat jako pohlednici (koláž obrázků) od moře natočenou na prošlé černobílé
i barevné filmy.Napětí (dramatický konflikt) filmu je založen na střihu záběrů (atmosfér)
vyjadřujících protikladná vnímání nebo cítění (vlhko-sucho,horko-chlad,klid-napětí,
rychle-pomalu,pomíjivost-trvání...)Záběry moře tu svým rytmem sjednocují tato napětí do jednoho času (přírodního,lidského i filmového...)