SWITCH EN / CZ

Ostrov Hedvika

Experimentální film Vítka Pancíře, který jsme produkovali v roce 2007.
Film vznikla za přispění Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Jednoroční holčička a moře,fotogenie a neklidná gesta dítěte a nepřetržitý pohyb vodní hladiny (ve víceexpozicích),filmovým obrazem vyjádřené čiré vnímání takto malého dítěte tu zároveň odkazuje k ryze filmovému vnímání,filmu coby čiré vizualitě.